Wie zijn wij?
MeteoActueel.be is een team van weervoorspellers en gedreven weeramateurs welke zich sinds 1998 bezighouden met het opmaken van specifieke weerinformatie.
Voor elk punt op de wereldbol levert MeteoActueel.be actuele en voorspelde weergegevens via het internet en dit in xml en json.

Wens je weerdata toegeleverd te krijgen om een eigen weerpagina op te starten, of wens je een door ons aangemaakte weerpagina ?
Neem dan met ons contact op via het contactformulier

De data en verwachtingen mogen nooit gebruikt worden voor operationele doeleinden zoals luchtvaart e.d.

Intellectuele eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MeteoActueel.be (Rudy Boedts) is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij MeteoActueel.be (Rudy Boedts)